Wat is hypnose?

Hypnose of trance is een verschijnsel dat iedereen regelmatig meemaakt.

Enkele voorbeelden:

Je bent zo in een boek verdiept dat je een ander niet hoort binnenkomen.

Je bent zo in gedachten dat je gaat staren. Je wordt je pas bewust van dit staren als een ander je naam roept.

Een dergelijke verandering van de waarneming of het bewustzijn noemen we trance.

Er is geen verschil tussen deze alledaagse trance en de hypnotische trance.

Hypnose is dus geen slaap. Terwijl je heel sterk bezig bent met wat je in trance beleeft, blijf je volledig bewust van het hier en nu.

Wat is hypnotherapie?

In hypnotherapie wordt deze trancetoestand benut om contact te maken met je eigen innerlijk, omdat de aandacht sterk naar binnen is gericht. Op zo’n moment kan je delen van jezelf bereiken waar je met je rationele bewustzijn geen toegang toe hebt. Hierdoor krijg je meer inzicht. Je bent dus beter in staat om grip te krijgen op je onbewuste reacties en mogelijkheden.

Door op deze wijze met je onderbewuste om te gaan, kunnen zelfherstellende processen in je lichaam worden gestimuleerd. Je leert beter om te gaan met emoties en beter gebruik te maken van je lichamelijke en geestelijke capaciteiten. De hypnotherapeut helpt je door middel van vragen, opmerkingen en suggesties om die omgeving voor jezelf te creëren, waarin je optimaal gebruik kunt maken van je eigen latente mogelijkheden.

Hypnotherapie bij Fibromyalgie

Mensen met Fibromyalgie, die zich wenden tot een Hypnotherapeut, tobben vaak al jaren met klachten van allerlei aard. Uit gesprekken met FM-patiënten blijkt dat zij vaak geen of onvoldoende gehoor krijgen voor hun klachten. De behandelaar gelooft niet in het bestaan van Fibromyalgie, ofwel de pijn- en vermoeidheidsklachten worden niet serieus genomen. In de loop der tijd zijn zij aan zichzelf gaan twijfelen en voelen zij zich steeds meer geïsoleerd.

De FM-patiënt raakt verbitterd en de aandoening, met name de pijn, gaat een steeds dominantere plaats innemen in het leven. Door de confrontatie met de grenzen van wat men kan, wordt het zelfbeeld bedreigd en er ontstaat een schuldgevoel met de daarmee samenhangende klachten van depressieve aard.

Lichamelijk is er vaak verzet tegen de pijn en dat brengt spanningen teweeg. Spanningen versterken weer de pijn en er ontstaat een vicieuze cirkel. De FM-patiënt kan niet meer functioneren zoals deze graag zou willen. Werken is soms onmogelijk geworden. De kwaliteit van het leven is meestal in ernstige mate aangetast.

 

Hypnotherapie kan een belangrijke rol vervullen bij het leren omgaan met de pijnbeleving en de pijn. De patiënt wordt gestimuleerd uit een afhankelijke en hulpeloze houding te stappen en het heft van het eigen leven weer zelf in handen te nemen. Op die manier verkrijgt men weer controle over de ontstane problemen.

In de behandeling kies ik zelf voor een combinatie van een praktische en een therapeutische benadering, waarbij de eerste stap is: het formuleren van een duidelijk doel. Meestal is het doel: kunnen omgaan met spanning en pijn, weer grip hebben op het eigen leven of een acceptabele kwaliteit van het leven. Kortom, de cliënt streeft ernaar iemand te worden die FM heeft en die niet langer zijn of haar ziekte hoeft te zijn.

Inzicht in spanning en pijn :

De volgende stap in de behandeling is een praktische. Door middel van het bijhouden van een pijn- en spanningsdagboek verkrijgt de cliënt inzicht in waardoor en op welk moment van de dag pijn ervaren wordt. Tevens biedt het dagboek de mogelijkheid weer grip te krijgen op de eigen situatie.

Inzicht helpt de cliënt anders om te gaan met gedachten en bezigheden. Door uit te gaan van wat iemand wel kan, een betere spreiding van werkzaamheden, meer tussentijdse pauzes en ontspanningsoefeningen, komt er een verandering in leefwijze tot stand die als positief ervaren wordt. Deze praktische manier van werken blijkt veel mensen aan te spreken. De cliënt leert de grenzen van de lichamelijke beperkingen kennen en verleggen. Er blijken mogelijkheden te zijn die voorheen niet gezien werden.

De invloed van het denken op de pijnbeleving en de kwaliteit van het leven, het aanbrengen van veranderingen daarin, komen uitvoerig aan de orde tijdens de therapeutische sessies.

Leren ontspannen :

Leren ontspannen vormt een belangrijk element bij de verandering in leefwijze. Spanning en stress zorgen ervoor dat de spieren worden aangespannen. Spierpijn, hoofdpijn, pijn in de nek, schouders en rug kunnen het gevolg zijn. FM-klachten verergeren en de cliënt komt terecht in een negatieve spiraal van spanning en pijn.

Tijdens de eerste sessie leer ik de cliënt een ontspanningsoefening (Jacobson).

De verschillende spiergroepen worden eerst circa vijf seconden flink aangespannen en daarna vijftien seconden ontspannen. De aandacht wordt bij de spieren gehouden. De cliënt wordt zich ervan bewust hoe de spieren in ontspannen toestand aanvoelen. Door het verschil op te merken tussen gespannen en ontspannen spieren ontdekt de cliënt eerder wanneer hij of zij gespannen is. Reeds aanwezige pijn wordt door ontspanning verminderd en overbodige pijn kan voorkomen worden. Spanning heeft niet alleen invloed op de spieren. De ademhaling wordt door stress en spanning versneld en oppervlakkig. Met een ademhalingsoefening leert de cliënt de ademhaling te verdiepen. De aandacht wordt gericht op de ademhaling, zoals die op dat moment is. Het komt nog wel eens voor dat de buik niet mee beweegt; er is sprake van een oppervlakkige borstademhaling. Geoefend wordt met een diepe buikademhaling.

Tot slot wordt een combinatie van ontspanning en ademhaling aangeleerd.

Wanneer hypnotherapie?

Je kunt om verschillende redenen voor hypnotherapie kiezen: Omdat je lijdt aan chronische pijn waarvoor geen lichamelijke oorzaak te vinden is; Omdat je emotionele en mentale begeleiding wilt, bijvoorbeeld bij een ernstige ziekte; Omdat je wilt leren je beter te concentreren; Omdat je wilt leren beter voor jezelf op te komen; Omdat je meer zelfvertrouwen wilt hebben.

Hypnotherapie en NLP bij jongeren.

Problemen waarvoor de therapeutische begeleiding gevraagd wordt, kunnen liggen op:

  • Lichamelijke niveau
  • Sociaal-emotioneel niveau
  • Spiritueel niveau

Voorkomende klachten kunnen zijn:

  • Onzekerheid en faalangst
  • Gevoel van minderwaardigheid
  • Anorexia
  • Depressie
  • Lichamelijke klachten
  • Angst voor de toekomst

Wat is Regressie ?

Regressie\’ betekent letterlijk \’teruggaan\’ in de tijd. Regressietherapie is een vorm van psychotherapie waarbij er van wordt uitgegaan dat ieder probleem een oorzaak heeft. In de therapie wordt deze oorzaak opgezocht.

Vaak is deze terug te vinden in een (aantal) onverwerkte ervaring(en) in je verleden.

Onder zorgvuldige begeleiding worden deze traumatische ervaringen opgespoord, herbeleefd en alsnog verwerkt.

Gedurende je leven kun je keer op keer op een zelfde probleem stuiten.

Het lijkt wel of je gedwongen wordt er naar te kijken om het op te lossen. Zo\’n terugkerend probleem bevat thema\’s. In de therapie gaan we op zoek naar de rode draad van de thema\’s die door je leven lopen.

Tijdens het opsporen van deze onverwerkte ervaringen die in het heden je probleem veroorzaken, kun je op allerlei momenten in

het verleden terechtkomen: recente ervaringen, jeugd en kindertijd, de geboorte, de tijd in de baarmoeder, maar ook op het conceptiemoment, een vorige leven of de periode tussen twee levens in. Het onderbewuste selecteert in welk gebied gewerkt moet worden. Je komt bij ervaringen die het sterkst verbonden zijn met je problemen van nu.

Wat is Reïncarnatie ?

Reïncarnatie betekent letterlijk \’teruggaan\’ in de tijd.

Reïncarnatietherapie is een vorm van psychotherapie waarbij ervan wordt uitgegaan dat ieder probleem een oorzaak heeft.

In de therapie wordt deze oorzaak opgezocht. Vaak is deze terug te vinden in een (aantal) onverwerkte ervaring(en) in je verleden. Onder zorgvuldige begeleiding worden deze traumatische ervaringen opgespoord, herbeleefd en alsnog verwerkt.

Gedurende je vorige levens kun je keer op keer op eenzelfde probleem stuiten. Het lijkt wel of je gedwongen wordt er naar te kijken om het op te lossen. Zo\’n terugkerend probleem bevat een thema. In de therapie gaan we op zoek naar de rode draad van het thema dat door je leven loopt, dat kunnen er meerdere zijn.

Tijdens het opsporen van deze onverwerkte ervaringen die in het heden je probleem of ongewenste gewoontes veroorzaken, kun je op allerlei momenten in het verleden terechtkomen: traumatische ervaringen in je jeugd en kindertijd, de geboorte, de tijd in de baarmoeder, maar ook op het conceptiemoment, een vorige leven of de periode tussen twee levens in.

Kosten per sessie zijn 50 euro, Een afspraak die minder dan 24 uur van te voren wordt afgezegd, zal wel in rekening worden gebracht.Een afspraak kan alleen telefonisch worden afgezegd. Rek.no. NL68 RABO 0146 0894 64 EUR .U heeft geen verwijsbrief van u huisarts nodig.

Voor meer informatie kunt u het beste bellen. Het is wel eens mogelijk dat het contactformulier via de website niet werkt, probeer het later nog eens met het ander mailadres wat bij contact staat.