Familie- en organisatieopstellingen

Als je een opstelling doet, dan doe je dat meestal zonder dat andere familieleden of collega’s uit je organisatie aanwezig zijn. In het voorgesprek geeft de cliënt aan wat het thema is. Op basis daarvan beslist de therapeut welke systeemdelen –bijvoorbeeld vader, moeder en de cliënt zelf– opgesteld worden. Om toch zichtbaar te kunnen maken wat in je familie of organisatie speelt, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde representanten. Representanten zijn mensen uit de groep waarin je de opstelling doet, mensen die iets of iemand uit jouw systeem vertegenwoordigen. De cliënt kiest vervolgens representanten voor de familieleden, neemt ze bij de schouder en stelt ze ergens op in de ruimte. Belangrijk hierbij is dat de cliënt niet een van te voren bedacht beeld opstelt, maar zonder na te denken –met de aandacht naar binnen gericht– de representanten op hun plaats zet. Door de plaats in het systeem kunnen representanten informatie verschaffen over gevoelens en eventuele drang om te bewegen. In het proces daarna worden representanten verschoven en eventueel dialogen gevoerd om een gezonde plek voor de leden te vinden, met name voor de cliënt. Dit proces kan zeer helend zijn. Oude verstrikkingen en patronen worden losgelaten en nieuwe gezonde beelden geïntegreerd. Vaak komen inzichten tijdens of vlak na een opstelling. Ook is het mogelijk dat het een tijd (incubatietijd) duurt voor helder wordt wat in een opstelling was te zien. De doorwerking van een opstelling kan soms maanden, soms zelfs jaren duren. Voortdurend vallen er kwartjes, en langzaam wordt het leven anders.  Zoals eerder benoemd, wat in een opstelling gebeurt is moeilijk uit te leggen, als je nog nooit een opstelling hebt gezien is voorgaande tekst misschien heel verwarrend en niet te begrijpen, een opstelling begrijp je meestal pas door hem zelf te ervaren. Wat belangrijk is, je hebt geen enkele voorkennis nodig om aan een opstelling deel te nemen.

.De volgende familie en organisatieopstellingen zijn op  zaterdag 27 januari,  ik wil dan 3 opstellingen doen. Er is plaats voor 16 personen, kosten voor deze dag bedragen 20 euro. We beginnen om 10.00 uur tot ongeveer 16.00 uur. Er zijn nog    plaatsen  vrij. De opstellingen worden bij mij thuis gehouden. Voor koffie en thee wordt gezorgd, voor de lunch moet je zelf zorgen.

Als je wilt meedoen, geef je dan zo snel mogelijk op. Ik wil je vragen het bedrag over te maken op mijn rekening, na aanbetaling krijg je een bevestiging van deelname. Rek. no. NL68 RABO 0146089464

Wil je nog meer informatie bel me dan even., ben het makkelijkste te bereiken  rond 9:00 uur en rond 17:00 uur en na 21:00 uur. Telefoonnummer: 045-5322922

De volgende familie en organisatieopstellingen zijn  op zaterdag 24 februari.